Velkommen til BodySmart Invest as, din veiledning innen online trading plattformer for Fiat og Crypto valutaer. Vår målgruppe er alle som ønsker å lære om ny teknologi som er tilpasset internasjonale standarder. Dette på en allmen og forståelig språk der du ikke har forkunnskaper-

Vi tilbyr gratis registrering for ditt eget private Back Office, hvor du får tilgang til en mengde informasjon og verktøy. I tillegg arrangerer vi daglige opplæringswebinarer på ulike språk, hvor du har muligheten til å invitere med deg venner og bekjente for felles opplæring og muligheter for gode inntektsgivende prosjekter. 

Mer informasjon basert på fakta -- Bruk vår henvisningslenke her for din uforpliktene og GRATIS registrering og samtidig få mer grunnleggende informasjon før du i bunnen klikker for din GRATIS registrering av ditt eget Back Office i Safir / Zeniq med mye informasjon og verktøy  -

Velkommen --------- https://safir.com/info/safir#7a58ee89dh


Vår ekspertise er basert på mange års  deltakelse innenfor trading og investerings  plattformer med både Crypto og Fiat valutaer  - 

Dagens Sentraliserte banker / Exchanger og wallets er på full fart inn i internasjonal vanskelig økonomisk situasjon  der transaksjons hastigheter "overførings kostnader" og ikke minst en meget dårlig sikkerhet  skaper problemer -- 


De nye Desentraliserte banker / Exchanger og wallet`s har en stor økning av sikkerhet og overførings hastighter og med en mye lavere kostnad i bruk både for transaksjoner med Fiat og Krypto - (Dette fra ditt samme Back Office) - Dette er nå kommer på et nytt og for oss forbrukere bedre nivå som du bør sette deg inn i  

Blokkkjede teknologier i samarbeid med "Smart kontrakter" og ulike HUB`s gjør at vi alle kan ha vår "egen bank" for sikker ivaretakelse av våre verdier og der kun vi som enkeltmenneske har tilgang til våre verdier - Dette via debet kort og andre direkte overførings systemer - blandt annet fra Visa gjør at bank tjenester har nådd et nytt stor potensiale -


Nye etablerte teknologiske løsninger gjør at vi kan delta i Tokeniserings prosjekter der verdiene automatisk blir "minet" direkte og daglig inn på våre konti  -

Det finnes i dag mer enn 22 000 crypto verdier på verdens basis - Mengder av disse er uten verdi grunnlag foruten "tilbud/etterspørsel" - Nye crypto verdier er under etablering med basis i Tokeniserings programmer der fast eiendom/mineraler/kunst/elektrisitet/CO2 sertifikater/Cargo Drone industri  med mer gir det grunnleggende verdigrunnlaget - 


Vi lever i en spennende tid og store endringer er på gang og det er dette vi ønsker å informere om da pr idag eksisterende "normal banker" og politikere generelt ikke har vist interesse for disse store endringer som allerede er etablert og i sterk økning world wide - With us, you'll get a dedicated financial advisor who will guide and support you every step of the way — on the phone, by email or in person.

Generell oversikt over vår SAFIR-presentasjon

Dette er den offisielle SAFIR-presentasjonen som inneholder informasjon om selskapet, fordelsplanen, strategiske partnere og deres produkter, og er praktisk oversatt til ditt foretrukne språk.


Som du ser er teksten her på vår web side varierende i språk - Dette da vi foreløpig tester ut behovet -


Du vil fra linkene under få en kortfattlig presentasjon av fram til nå ferdig etablerte prosjekter der du vil forstå at mengder av nye teknologiske løsninger gjør vi alle kan delta både med store inntektsgivende potensialer og langsiktige investeringer  -


https://safir.com/backend/file/98150648aa


https://safir.com/backend/file/2fc58d2e76


https://safir.com/backend/file/acd2b1e81c


https://safir.com/backend/file/1da27f0135

By far the world's largest construction project has been initiated by companies/authorities that have carried out huge construction projects in the past - Now we can all participate via Tokenization / investments


DDX Global

Real Estate Redefined: Embrace the Future of Tokenized Assets!


We are thrilled to announce our exciting new partnership with DDX Global DMCC, a specialist in asset tokenization.

DDX Global is a tokenization consultancy dedicated to exploring and implementing asset tokenization solutions. The company's core focus is on leveraging blockchain technology to develop world-leading propositions in the asset tokenization space.

Together, we are embarking on an extraordinary venture called "The Desert Pearl" where SAFIR proudly serves as the exclusive sales partner.

DESERT PEARL is a pioneering project that seamlessly blends master-planned development, real estate, and tokenization. Aligned with the Dubai Land Department, DDX Global and Zhuzh Designs (Zhuzhdesigns.com) aim to create an enchanting desert resort city just outside Dubai South, where luxury hotels, apartments, retail and entertainment venues, business convention facilities, and glamping for nature lovers will coexist.

The vision of the project is to harmoniously combine nature, Arab history, and heritage with tourism, entertainment, culture, and conventions, presenting a unique and immersive experience.

Be part of this captivating and revolutionary fusion.

VisitDDX.AE/DPto learn more and keep track of the project's progress.

Join us as we embark on this remarkable journey and shape the future of real estate tokenization.


Click the links for more information -

https://safir.com/backend/file/2d3fcdf840

https://safir.com/backend/file/f76ff898af

https://safir.com/backend/file/21c1c623f6


Desert Pearl video


https://youtu.be/awXaWl_vmaU
DecentraLearn


With great pleasure, we present our partner and his project the learning platform DecentraLearn.

This is a very young new but very promising project.


Blockchain. made simple.
The first Blockchain course, designed for Everyone.
Web3 is one of the fastest-growing fields, which with its complexity is often difficult to understand as a non-developer.
But that is over: now you have the opportunity to expand your knowledge and stay on top of the rapidly changing topics: DecentraLearn
This learning platform aims to give you fundamental knowledge about decentralization, blockchain, and co.
But don't worry, you don't have to be a developer, have studied IT, or need any other special knowledge. The learning platform is designed in such a way that all content is presented in simple language. Furthermore, you don't need any coding knowledge.
By using video tutorials, you can access the content from anywhere in the world and at any time; whether at the airport, at home, or during lunch break.
Take the chance and dive into the fascinating world of blockchain technology!
Purchase your access voucher now and enjoy the possibility to watch the videos wherever, whenever, and as often as you want.
For further information:https://decentralearn.com/


Events & Webinars

Daily we have information/training webinars in many languages ​​- Where you can join for free and invite your friends and family with you so that everyone will receive the same basic information from our skilled teachers - These webinars give you who want to build your own business with big advantages for us when you can invite your future registered downlines/partners with you -


Since its inception, the company has held several annual events and workshops in various places around the world - Here new plans and technical solutions are presented so that we as independent members can get the necessary information and factual information from various experts at different levels in the overall operation


We're here to help you make smart decisions when it comes to managing your money, from investments to insurance.

We are an established international team where we offer you as a new member us as your Sponsor/Upline for help and information also via our other social channels - For quick and free registration click our referral link here and you will immediately have your non-binding membership with your own Back Office with direct contact with the company Safir / Zeniq -


More information based on facts -- Use our referral link here for your FREE registration and in the same time have more basic information before you in the buttom just click for your FREE registration of your own Back Office in Safir / Zeniq with a lot of informations and aquipment -

We take care -Welcome            ---------           https://safir.com/info/safir#7a58ee89dh


How It Works

We Help You Achieve Your Goals


CONTACT US

With us, you'll get a dedicated financial advisor who will guide and support you every step of the way — on the phone, by email or in person.